ИНЖ. ХРИСТИЯН ХРИСТОВ
Софтуерни разработки, SEO, Сървъри и мрежи

Инж. Християн Христов е доказан специалист в областта на компютърните технологии и програмирането на софтуерни продукти. Професионалният опит в колаборацията с образованието от „Технически университет“ – София и придобитата специалност „Компютърни системи и технологии“ му дават изключително конкурентно предимство и гарантират високото качество на проектите от неговото портфолио. Интересите му са в областта на програмирането на софтуерни продукти, проектирането, изработката, внедряването и поддръжката на сървърни конфигурации и не на последно място е доказан специалист по SEO – Оптимизация. Комплексните му знания в областта на информационните технологии са ключови за високото качество на изпълнение на всеки един проект.

ИЛИАН ЙОРДАНОВ
Бизнес консултант, Маркетолог

Илиан Йорданов е експерт с широк поглед в оптимизацията и управлението на бизнес процесите в компаниите, което му дава умението за реалистична оценка на ситуацията, съчетана с адекватни подходи за въздействие на отдели и кадри, и взаимовръзката помежду им. Ползва свободно различни софтуерни продукти за бизнеса. Иновативният му подход позволява обективния анализ и оценка на компаниите. Успешно развива бизнеси в различни сфери.

В кариерата си утвърждава придобитите знания, преминавайки през длъжности в различни сфери на производството на храни и облекла, търговия, обслужване и мениджмънт.

Надгражда управленския си опит с различните сфери на професионалното си развитие в големи производства, международни търговски вериги, търговски офиси, счетоводни отдели и др.

Комуникативен с умения за водене на преговори и работа в екип.

По образование е икономист със специалност „Международен Бизнес“ и „Технология на кулинарната продукция и обслужване в общественото хранене“.

БЛАГОВЕСТ ПУЛЕВ
Графичен и Уеб дизайн

Благовест Пулев е креативна личност участвал в редица проекти за дизайн, мода и интериор. За възрастта си притежава завидни умения и усет за форма, съчетание, дизайн и креативност. С придобиването на професията „Дизайнер“, той затвърждава дарбата си да твори, съчетава форми, цветове, с индивидуален подход към клиента. С доказан опит в модата на облеклата и дизайна на интериора, успешно допълва знанията и уменията на маркетинга и рекламата, както и Pr специалистите ни. Участвал е в редица конкурси и е печелил с проектите си пред редица свои колеги. Той е оптималният избор за криейтив идеи и коректив за цветоусещане и формо съчетание.

Димитър Генов
Организационен и консултативен психолог

Психолог, експерт човешки ресурси и обучител с над 15 годишен опит в провеждането на корпоративни обучения Основател на B-have (b-have.bg). Магистър управление на човешките ресурси, трудова, организационна и приложна психология.
Професионални интереси:

  • Стрес и бърнаут
  • Ангажираност и мотивация
  • Ефективна работа в екип и конфликти
  • Лидерство и емоционална интелигентност
  • Личностно развитие – лично консултиране на възрастни с емоционално-поведенчески проблеми, тревожна и депресивна симптоматика.

Участва в разработването и изпълнението на проекти в международни компании свързани с корпоративна култура, работодателска марка, удовлетвореност и мотивация на персонал, оптимизиране на разходи, аутсорсинг, игровизация и други.

От 2018 специализацира за консултант по когнитивно-поведенческа терапия към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, която продължава и в момента.

От 2022 е докторант в Институтът за изследване на населението и човека към Българската академия на науките.

Телефон: 0878505279

Атанас Николов
графичен и уеб дизайн

Атанас Николов е креативна личност която се развива основно в графичния дизайн и уеб дизайна. През 2015г. започва професионалното си обучение
в Пловдивски Университет Паисий Хилендарски със специалност Информатика, където се запалва по програмирането, уеб дизайна и графични дизайн.
От 2017г. на сам работи по редица големи проекти от които някои от тях са индивидуални, всички от тях са свързани със създаване на
фирмени уеб сайтове, онлайн магазини, персонализирани уеб базирани платформи за корпорации, но не оставя на страна и графичния дизайн който практикува, в моментите в които се налага да се направят персонализирани лога, банери за уеб сайтове, икони за бутони и менюта, както и персонализирани графики за страниците.
През 2019г. завършва бакалавърското си образование и се хвърля в дълбокия свят на уеб дизайна и графичния дизайн, от тогава до ден днешен
е един от основните консултанти и разработчик на много корпоративни и частни проекта, с които си заслужава доверието на всички клиенти с които
е работил.