Дигитален маркетинг

Изработваме дългосрочна маркетингова стратегия за увеличаване на продажбите от електронни магазини и физически търговски обекти, с включени правила за поведение на служителите за успешното й реалилизиране, включително Гугъл реклами и социален маркетинг.

A title

Image Box text

Изработка на стратегия за дигитален

маркетинг

№1 – проучване за съставяне на маркетинговата страгетия:

 • запознаване с търговския отдел, или негови представители пряко свързани с продажбите на продуктите / услугите;
 • запознаване с продуктите / услугите за продажба;
 • дефиниране силните страни на продуктите / услугите за продажба;
 • анализ на каналите за продажби включително чрез данни от CRM, ERP, СУПТО софтуери;
 • проучване и анализ силните и слабите страни на конкурентите;
 • анализ на ефективността от избраните канали за продажба към момента на проучването;
 • анализ на удовлетвореността и мотивацията на служителите, пряко свързани с продажбата на услугите / продуктите;

A title

Image Box text

Изработка на маркетинг план за развитие

2 – съставяне на маркетингов план за бизнес развитие:

 • дефиниране на цели с ясни показатели;
 • определяне на целевия пазар;
 • избор на продажбени канали за продуктите / услугите;
 • дефиниране на желания резултат;
 • дефиниране на промоционалните предложения;
 • дефиниране на ясни маркетингови кампании;
 • изготвяне и управление на рекламен бюджет

A title

Image Box text

Изработка на практическа част от дигитален маркетинг

3 – съставяне на практическата част на маркетинговия план:

 • подробно описание на всяка една от маркетинговите кампании, време на изпълнение и постигане на целите, както и сроковете на валидността на кампаниите;
 • изготвяне на материалите за целите на изпълнението на маркетинговия план – графични, текстови, видеа и др.;
 • таргетиране, управление и изпълнение на рекламните кампании

A title

Image Box text

Дигитален маркетинг ежемесечно изпълнение с отчети

№4 – ежемесечно изпълнение на съставената маркетингова стратегия в подходящите за това канали.

 • Ежемесечни справки с включени анализи за ефективността от избраните кампании;
 • Изработка на всички необходими графични изображения за реализирането на кампаниите, при необходимост и на други за нуждите на бизнеса.

Стандартен срок за изработка 20 работни дни.